рефераты
Главная

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Контрольная работа: Правила заповнення вантажної митної декларації

Контрольная работа: Правила заповнення вантажної митної декларації


Реферат

з дисципліни:

«Митне регулювання»


Правила заповнення вантажної митної деклараціїПравила заповнення вантажної митної декларації

Загальна вантажна митна декларація – заява, що містить відомості про товар, мету його переміщення через митний кордон України тощо, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митно статистики, і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій у передбачених випадках.

Не допускається переміщення енергоносіїв трубопровідним транспортом та електроенергії лініями електропередачі через митний кордон України без оформлення ЗМВД в Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають вузли обліку та лінійно-виробнич диспетчерські станції магістральних трубопроводів, нафтосховища, а також в нших місцях, де є вищезазначені продукти, що підлягають митному контролю та митному оформленню.

Загальна вантажна митна декларація також подається при декларуванні комплектного об'єкта. При цьому на кожну партію товарів, що поставляються для спорудження конкретного комплектного об'єкту, подаються окремі декларації, які заповнюються у звичайному порядку, передбаченому діючими нормативними актами.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що заключили глобальн контракти на поставку комплектних об'єктів, подають загальну вантажну митну декларацію на ці об'єкти до початку поставок товарних партій.

Декларації подаються:

·           на об'єкти, що вивозяться з України – в митницю, в регіон діяльності якої цей суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності знаходиться;

·           на об'єкти, що ввозяться в Україну – в митницю, в регіон діяльності якої даний комплектний об'єкт споруджується.

Якщо комплектний об'єкт споруджується в регіонах діяльност кількох митниць, то загальна декларація висилається кожній з цих митниць.

Рішення про митне оформлення товарів за попереднім поданням митному органу загальної вантажної митної декларації або по товаросупровідним документам відповідно до вимог наказу Держмиткому від 18.04.95 №172 приймається начальником митниці.

Загальна декларація при вивезенні з України комплектного об'єкта пред'являється митниці, в зоні діяльності якої знаходиться суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який уклав глобальний контракт на цей об'єкт; при ввезенні в Україну комплектного об'єкту вона пред'являється митниці, в зон діяльності якої цей об'єкт споруджується.

Порядок реєстрації загальної декларації на комплектний об'єкт такий же, як при митному оформленні товарів.

Штампи про результати митного оформлення в загальній декларації не проставляються.

Після реєстрації загальна декларація ставиться на контроль, а відповідні аркуші направляються в органи державної статистики. При митному оформленні товарних партій комплектного об'єкта представляються ті ж документи, як при митному оформленні товарів.

При перевірці декларації, представленої на товарну партію комплектного об'єкта, в числі інших відомостей перевіряється наявність номерів загально декларації, зазначених у графі 40 «загальна декларація/попередній документ». Графа 40. «Загальна декларація/ попередній документ».

Заповнюється:

·           при вивезенні за межі України товарів для комплектних об'єктів;

·           після укладання зовнішньоторговельного договору (контракту) по товарах, що було вивезені раніше за ордерними поставками;

·           при зміні митного режиму раніше вивезених товарів;

·           в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

У графі вказується раніше проставлений митницею у графі 7 номер декларації:

·           загальної декларації – при вивезенні товарів для комплектних об'єктів;

·           наданої при ввезенні товарів в Україну для переробки (обробки, збагачення);

·           наданої при первісному вивезенні товарів з України.

Порядок реєстрації такої декларації та проставляння штампів про результати митного оформлення такий же, як при митному оформленні товарів.

Державною митною службою України видан Наказ №307 від 9 липня 1997 р. «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації» (остаточн зміни від 3 грудня 2004 року №25/4–14–34/14440-ЕП).

Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі – ВМД).

Декларантом заповнюються всі графи ВМД відповідно до конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, C та D, що заповнюються посадовою особою митниці.

Графа A

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер):

1 – номер розрахункового рахунку у валюті України, найменування та код МФО банківсько установи, у якій відкрито розрахунковий рахунок декларанта;

2 – номер валютного рахунку, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито валютний рахунок декларанта (у разі наявності).

Графа B «Подробиці розрахунків»

У графі основного аркуша ВМД зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів;

загальна сума податків та зборів за цим кодом, що включає в себе суми податків та зборів за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

платіжн реквізити;

номер та дата векселя (при поданні векселя).

Графа C

Заповнюється посадовою особою відділу митних платежів. До графи основного аркуша ВМД заноситься інформація про податки та збори в такому порядку:

Код виду /номер платіжного документа, що засвідчує сплату відповідного податку або збору /дата сплати (надходження) податку або збору за платіжним дорученням /сума сплати

При використанні вексельної форми розрахунку в підрозділі графи С «дата сплати (надходження) податку або збору за платіжним дорученням» посадова особа відділу митних платежів зазначає дату видачі векселя, а в дужках – дату його погашення.

Проставляються номерний штамп «СПЛАЧЕНО» і підпис посадової особи відділу митних платежів, що здійснила списання сум податків та зборів за цією ВМД.

Графа D

У графі проставляються:

штамп «Під митним контролем» (далі – ПМК), підпис та прізвище посадової особи митниці, що прийняла ВМД до оформлення;

особиста номерна печатка, підпис та прізвище посадової особи митниці, що завершила митне оформлення.

При ввезенні товарів в Україну в графі також зазначається у вигляді напису
«Під митним контролем з _____________» (число, місяць, рік) дата початку строку перебування
товарів під митним контролем для цілей нарахування митного збору за перебування їх під митним контролем.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларації для занесення зазначеної інформації, завірено особистою номерною печаткою посадової особи митниці, яка здійснювала митне оформлення.

Графа 1 «Тип декларації»

У графі зазначається тип ВМД, який формується за такою схемою:

«ЛЛ ЦЦ ЛЛЛ»
Елемент N –,
1 2 3

де 1 2-значний літерний код відповідного напрямку переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів (далі – товари):

ІМ – увезення в Україну;

ЕК – вивезення з України;

ТР – транзит через митну територію України;

2 – 2-значний код митного режиму відповідно до розділу 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України;

3-літерний код особливості операції:

Особливість операції Напрямок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів
1 2
ОП Ордерна поставка ЕК Вивезення з України
КО Експорт комплектного об'єкта
П Попередня декларація
ГД Експорт гуманітарно допомоги
З Загальна декларація
Г Митне оформлення предметів громадян
АТЗ Переміщення автомобільних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів зовнішньоторговельних вантажів
ПС Переміщення повітряних суден з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів
ВТЗ Переміщення водних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій
ТЕО* Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій
ЗС Запаси, призначені для споживання
КО Імпорт комплектного об'єкта ІМ Увезення в Україну
ГД Імпорт гуманітарно допомоги
З Загальна декларація
П Попередня декларація
ДЗ Декларація-зобов'язання
Г Митне оформлення товарів та інших предметів громадян
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій

 

ТЕО Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій

 

УК Випуск у вільний обіг українських товарів, які перебувають у магазині безмитної торгівлі, що ліквідується

 

АК Транзит підакцизно продукції ТР Транзит через митну територію України
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій
ТЕО* Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій
З Загальна декларація

____________

* Застосовується у випадках, установлених Держмитслужбою України.

** Застосовується у випадках, установлених законодавством України.

Держмитслужба України може встановлювати інші особливості операції в межах існуючих митних режимів.

Графа 2 «Відправник / Експортер»

У графі зазначаються відомості про відправника:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) – у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (далі – П. І. Б.) фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер відправника (у нижній частині графи після знака «N»), що формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо відправник – іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або П. І. Б. і місце проживання фізичної особи.

Графа 3 «Додатковий аркуш»

Графа заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому – загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими аркушами, то в самій декларац належить зазначити «1/3», у першому додатковому аркуші – «2/3», у другому – «3/3».

Якщо додаткові аркуші не використовуються або використовуються специфікац довільної форми, то в графі зазначається «1/1».

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 4 «Відвантажувальні специфікації»

Графа заповнюється при використанні специфікацій.

Зазначається загальна кількість доданих до ВМД аркушів специфікацій довільної форми, пакувальних листів або переліків товарів.

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то в графі зазначається «1/ХХ», де ХХ – загальна кількість аркушів декларації, включаючи формуляри-специфікац форми МД-8.

Порядок використання специфікацій визначається Державною митною службою України.

Графа 5 «Всього найменувань товарів»

Проставляється зазначений у графі 32 ВМД порядковий номер товару, що декларується останнім за цією ВМД.

При використанні специфікацій довільної форми в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих за вантажною митною декларацією.

Графа 6 «Кількість місць»

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій парт товарів.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних вантажів та таких, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, у графі проставляється «0».

Для товарів та інших предметів, що перевозяться в контейнерах, бочках, каністрах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, бочок, каністр, ящиків, піддонів.


Графа 7 «Довідковий номер»

У графі проставляються номер і дата прийняття ВМД (реєстраційний номер) за такою схемою:

ххххххххх /х/ хххххх
_________________________ ,
1 2 3

де 1 дев'ятизначний код митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згідно з додатком до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 №233 «Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів» (зі змінами й доповненнями);

2 – остання цифра поточного року;

3 – порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Графа 8 «Одержувач/Імпортер»

У графі наводяться відомості про одержувача товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) – у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи після знака «N» проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до ц Інструкції.

Якщо одержувач – іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або П. І. Б. і місце проживання фізичної особи.


Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання»

У графі зазначаються відомості про резидента України, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), у тому числі комісіонера – при митному оформленні товарів за договором комісії, повіреного (агента) – при митному оформленні за договором доручення (агентським договором).

При транзиті товарів через митну територію України із застосуванням фінансових гарантій у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки товарів, а в усіх інших випадках – про експедитора.

Відомост зазначаються в такому порядку:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) – у правому верхньому кутку;

назва та місцезнаходження юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи проставляється ідентифікаційний номер, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Графа 10 «Країна першого призначення»

Графа не заповнюється.

Графа 11 «Торговельна країна»

У графі проставляється цифровий код торговельної країни відповідно до Класифікатора країн світу.

Графа 12 «Загальна митна вартість»

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті України.

Ця вартість складається із сум, наведених у графах 45 ВМД (або сум вартостей за основним аркушем ВМД та листами специфікацій довільної форми).

Графа 13

Якщо товар підлягає експортному контролю, то в графі проставляється «1». У всіх нших випадках, у тому числі, якщо згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) код декларованого товару збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не відповідає товарові, щодо якого цей контроль застосовується, то в графі проставляється «0». У цьому разі опис товарів, наведений у графі 31, має однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Графа 14 «Декларант / Представник»

У графі наводяться відомості про декларанта товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) – у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер, сформований за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції (у нижній частині графи).

Для підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, додатково зазначаються номер і дата видачі Держмитслужбою України Свідоцтва про визнання підприємства декларантом.

Графа 15 «Країна відправлення»

У графі зазначається назва країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціально економічної зони в графі зазначається «Україна».

Графа 15а «Код країни відправлення»

У графі зазначається цифровий код країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціально економічної зони в графі зазначається код України згідно з Класифікатором країн світу.

Графа 16 «Країна походження»

Графа не заповнюється.

Графа 17 «Країна призначення»

У графі зазначається назва країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться найменування торговельно країни (країни договору /контракту/).

Графа 17а «Код країни призначення»

У графі зазначається цифровий код країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться код торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 18 «Транспортний засіб відправлення»

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск – відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо).

У правому підрозділі проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається «Ручна поклажа».

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається «Самоходом». При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 19 «Контейнер»

У графі проставляються:

1, якщо товари прямують у контейнері;

0, якщо товари прямують не в контейнері.

Графа 20 «Умови поставки»

У першому підрозділі графи проставляється цифровий код умови поставки відповідно до Класифікатора умов поставки.

У другому підрозділі наводиться скорочене літерне найменування умов поставки (згідно з Класифікатором умов поставки) з обов'язковим зазначенням географічного пункту доставки товару.

При декларуванні товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, після скороченого літерного найменування умов поставки обов'язково зазначається відповідно назва пункту приймання-передачі чи назва пункту контролю таких товарів.

У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код застосовано форми розрахунків за товар згідно з умовами договору купівлі-продажу:

«10» акредитив;

«20» нкасо;

«30» переказ;

«40» акредитив/інкасо;

«50» акредитив / переказ;

«60» нкасо/переказ;

«70» акредитив/інкасо/переказ.

При товарообмінних (бартерних) операціях третій підрозділ не заповнюється.

Графа не заповнюється в разі переміщення товарів за договорами (контрактами), що відрізняються від договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, комісії та консигнації.

Графа 21 «Транспортний засіб на кордоні»

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск – відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо), на якому товари будуть вивезені за межі митної території України або (при ввезенні на митну територію України) на якому здійснювалося міжнародне перевезення декларованих товарів.

У правому підрозділі графи проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається «Ручна поклажа».

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетина митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається «Самоходом». При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

У разі відсутності в декларанта відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території (при їх перевантаженні під митним контролем), графа не заповнюється.

Графа 22 «Валюта та загальна фактурна вартість»

У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно із загальнодержавним Класифікатором валют.

У разі переміщення товарів відповідно до договорів (контрактів), що передбачають зустрічні поставки товарів, зазначається код валюти оцінки товарів, віднесено Національним банком України до вільно конвертованої валюти (першої групи Класифікатора іноземних валют).

У правому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу або міни, зазначається цифрами загальна фактурна вартість цих товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД.

Для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) лізингу (оренди), у правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна вартість об'єктів лізингу (оренди) у валюті України.

В нших випадках правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 23 «Курс валюти»

У графі наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22, установлений Національним банком України для зовнішньоторговельних операцій на дату прийняття митницею декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 зазначено код валюти України, то в граф проставляється «1».

Графа 24 «Характер угоди»

У графі зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод.

У правому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти розрахунку згідно із загальнодержавним Класифікатором валют. Якщо на момент митного оформлення валюта розрахунку невідома, то в цьому підрозділі графи проставляється код «000».

Графа 25 «Вид транспорту на кордоні»

У графі згідно з Класифікатором видів транспорту проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД.

Графа 26 «Вид транспорту в межах країни»

У графі зазначається код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту.


Графа 27 «Місце завантаження / розвантаження»

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 №233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявності – код структурного підрозділу цього митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається перевантаження товарів з одного транспортного засобу на інший.

Графа 28 «Фінансові та банківські відомості»

У графі наводяться фінансові та банківські відомості про особу, що здійсню розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка, й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 – код за ЄДРПОУ уповноваженого банку;

2 – найменування банку;

3 – адреса банку;

4 – номер розрахункового рахунку в національній валюті України (при здійсненн розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код МФО банку.

У разі переміщення товарів за договорами (контрактами), які не передбачають грошових розрахунків, графа не заповнюється.

Графа 29 «Митниця на кордоні»

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 №233, найменування митного органу, через який передбачається переміщення товарів, і його дев'ятизначний код (а за наявності – код пункту пропуску).

Графа 30 «Місце огляду товару»

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.


Графа 31 «Вантажні місця та опис товару»

«Маркування та кількість – номери контейнерів – опис товару»

Зазначаються точні дані про товар (комерційна та фірмова назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розміри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектність тощо), необхідні для його дентифікації та однозначної класифікації за задекларованим у графі 33 ВМД товарним кодом згідно з УКТЗЕД. Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), то відомості про такі товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

Відомості, що заявляються в цій графі, вказуються кожний вид з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначається точний опис товарів, що декларуються митному органу: повне найменування; технічні та основні (головні) комерційні характеристики, що визначають основні якісні та кількісні параметри товарів (стандарт, ОСТ, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмір, комерційна та фірмова назва, фірма виробника тощо); опис окремих товарів має містити додаткову інформацію, необхідну для класифікації, згідно з додатком 3 до Інструкції.

Відомост про товари, заявлені в зазначеному підрозділі графи, мають містити достатній перелік інформації для їх ідентифікації при митному оформленні та однозначного віднесення до визначеної підкатегорії УКТЗЕД згідно з основними правилами нтерпретації УКТЗЕД.

Під номером 2 зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх пакування й маркування, а також відомості щодо кількості, пакування, фасування й маркування товарів, які містяться всередині одного вантажного місця.

При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, зазначається «Місць 0».

Під номером 3 для товарів, що перевозяться в контейнерах, проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Якщо товар, що декларується, займає не весь контейнер, після його номера вказується «частина».

Для товарів, що перевозяться не в контейнерах, проставляється «0».

У правому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці виміру, що передбачено для ц класифікаційної позиції за УКТЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця виміру за УКТЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не заповнюється.

Якщо заявлені в цій графі товари згідно із законодавством України підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД, то в графі зазначаються кількість товару в одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків, та скорочена назва цієї одиниці виміру.

При декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, у лівому нижньому підрозділі в спеціально виділеному пол зазначається номер місяця переміщення цих товарів через митний кордон України.

Невикористана графа «Вантажні місця й опис товарів» на додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфікаціях перекреслюється.

Графа 32 «Товар N»

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31.

Кількість товарів, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99.

При використанні формулярів-специфікацій форми МД-8 декларується не більше ніж 265 товарів.

При використанні специфікації довільної форми в графі проставляється «1».

Графа 33 «Код товару»

У першому підрозділі графи зазначається 10-значний код товару згідно з УКТ ЗЕД. Структурно код записується без пропусків та інших розподілювальних знаків.

У випадках, установлених Держмитслужбою України, допускається зазначення у граф коду товару на рівні перших чотирьох знаків (код товарної групи).

Графа 34 «Код країни походження»

Графа заповнюється відповідно до Класифікатора країн світу. У графі зазначається код країни походження товару, описаного в графі 31 і класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33.

Якщо країна походження невідома, то в графі проставляється код «000».

Графа 35 «Вага брутто (кг)»

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага брутто – це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, включаючи вагу упаковки.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою «0.ХХХ», де ХХХ – чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних товарів та товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, навалом, а також у раз декларування упаковки (тари) за окремою ВМД графа не заповнюється.

Графа 36 «Преференція»

У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг, передбачених чинним законодавством щодо товару, задекларованого в графі 31.

Коди формуються за такою схемою:

МММ /ААА/ ППП,
Елемент N 1 2 3

де МММ код пільги в обкладенні товару ввізним (вивізним) митом відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом (Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом);

ААА код пільги в обкладенні товарів акцизним збором відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним збором;

ППП код пільги в обкладенні товарів податком на додану вартість відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість.

В нших випадках у графі проставляється «000/000/000».

Графа 37 «Процедура»

У графі проставляється згідно з Класифікатором процедур переміщення товарів через митний кордон України 6-значний код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

Перш дві цифри – код митного режиму, наступні дві – код попереднього митного режиму згідно з розділом 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України. Якщо попередній митний режим відсутній, то проставляється «00».

Останн дві цифри коду – особливість переміщення товарів згідно з розділом 2 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Графа 38 «Вага нетто (кг)»

У графі зазначається вага нетто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага нетто – це чиста вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою «0.ХХХ», де ХХХ – чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.

Графа 39 «Квота»

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У граф зазначається в одиницях виміру залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом. Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При митному оформленні першої партії товару у графі зазначається кількість товару за квотою.

Графа 40 «Загальна декларація/попередній документ»

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим, або подавалася попередня чи загальна декларація, або декларація оформлювалася замість анульованої.

У графі проставляються номер і дата попереднього документа (ВМД або, якщо вона не заповнювалась, реквізити документа, у якому заявлялися відомості про товар) та код цього документа згідно з Класифікатором документів.

Графа 41 «Додаткова одиниця виміру»

У графі зазначається код додаткової одиниці виміру товару згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, якщо така одиниця виміру передбачена для цього товару.

У разі зазначення в графі 33 коду товару на рівні чотирьох знаків за УКТ ЗЕД графа не заповнюється.

Графа 42 «Фактурна вартість товару»

У графі наводиться фактурна вартість товару, декларованого в графі 31 ВМД, у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

У разі митного оформлення товарів не за договором (контрактом) купівлі-продажу чи міни або за відсутності договору (контракту) чи іншого документа, що підтверджує наміри сторін, графа не заповнюється.

Графа 43

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 44 «Додаткова інформація/подані документи»

У графі зазначаються реквізити документів, поданих при митному оформленні. Реквізити кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

номер розділу документів згідно з Класифікатором документів;

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата й при потребі – назва та кінцевий термін дії.

При зазначенні в графі відомостей про документи 7 розділу цього Класифікатора використовується Уніфікований порядок унесення відомостей до графи 44 ВМД, наведений у додатку 2 до цієї Інструкції.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Графа 45 «Митна вартість»

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, заявленого в граф 31.

При ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордоні України, CPT-пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України.

При цьому, якщо товари куплено на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється до пункту призначення, розташованого поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартост додаються витрати на доставку товарів до моменту перетину митного кордону України, що не входять до вартості товару на зазначених умовах.

Якщо умовами поставки передбачено пункт призначення, розташований на митній території України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львів), то з фактурної вартост відраховуються витрати, що мали місце після моменту перетину митного кордону України й підтверджені належним чином.

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або CIP-пункт призначення на митному кордоні України.

При цьому, якщо товари продано на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється в пункт відвантаження, розташований на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Якщо умовами передбачено поставку, що здійснюється в пункт призначення, розташований за межами митної території України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), то з фактурної вартості відраховуються належним чином підтверджен витрати на доставку вантажу після моменту перетину митного кордону України.

Графа 46 «Статистична вартість»

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47 «Нарахування мита та митних платежів»

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків та зборів.

У першій колонці «Вид» зазначається код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів.

У другій колонці «Основа нарахування» зазначаються:

При нарахуванні митних зборів:

1.1. Загальна митна вартість товарів, наведена в графі 12, – при нарахуванні за ставкою у відсотках митної вартості.

1.2. Рядок прокреслюється при нарахуванні за фіксованою ставкою.

1.3. Засвідчена підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митниці, яка здійснює митне оформлення, – при нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці.

1.4. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, – при нарахуванні митного збору за митне оформлення партії товарів різних найменувань, за частину яких митні збори підлягають сплаті на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.98 285 «Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. №65».

При нарахуванні мита:

2.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, – при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

2.2. Кількість товару, заявлена в графі 31 в одиницях виміру та обліку, – при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

При нарахуванні акцизного збору:

3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах, то:

вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митно вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому еквіваленті до одиниц виміру товару, – кількість товару, заявлена в графі 31, у відповідних одиницях виміру та обліку.

3.3. Якщо акцизний збір нараховується умовно, – митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно нарахованого мита.

При нарахуванні податку на додану вартість:

4.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

4.2. Фактурна вартість товару, зазначена в графі 42, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), – якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

4.3. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 42, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору – при нарахуванні податку умовно.

У третій колонці «Ставка» зазначаються:

1. При нарахуванні митних зборів – установлений чинним законодавством розмір ставки митних зборів. При нарахуванні митного збору за перебування товарів та нших предметів під митним контролем – крім розміру ставки, також кількість днів перебування їх під митним контролем, що враховуються при нарахуванн збору.

2. При нарахуванні мита – установлений чинним законодавством розмір ставки мита.

3. При нарахуванні акцизного збору – установлений чинним законодавством розмір ставки акцизного збору.

4. При нарахуванні податку на додану вартість – установлений чинним законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

У четвертій колонці «Сума» наводиться нарахована сума відповідного податку або збору.

У п'ятій колонці «Спосіб платежу» зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.


Графа 48 «Відстрочення платежів»

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 49 «Найменування складу»

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 50 «Довіритель»

У графі зазначаються відомості (назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про підприємство-перевізника (або експедитора) та персональні дан безпосереднього виконавця перевезення товарів (на основі пред'явленого паспорта). На зворотному боці кожного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання цього виконавця перевезення про доставку товарів:

«Я, ______________________________________________________,

(прізвище, м'я та по батькові; номер і серія паспорта)

ознайомлений зі змістом статей ____________ Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк».

Це зобов'язання обов'язково підписується представником перевізника – виконавцем перевезення на кожному аркуші та завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митниці.

Графа 51 «Митниця країни транзиту»

У першій колонці графи зазначається дата, до якої включно задекларовані товари потрібно доставити в митницю призначення.

У разі зміни в установленому порядку строку доставки товарів у митницю призначення нова дата, до якої включно задекларовані товари мають бути доставлен в митницю призначення, зазначається поруч з попередньою датою.

Якщо перевізником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарів, що перевозилися з наданням фінансових гарантій митним органам, то в колонках графи 51, розміщених під літерною графою «C», митним органом зазначаються дата й номер документа, за яким стягнуто податки та збори до державного бюджету, і сума стягнених податків та зборів.

Графа 52 «Гарантія не дійсна для…»

Порядок використання графи встановлюється Держмитслужбою України залежно від митного режиму.

Графа 53 «Митниця в країні призначення»

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 54 «Місце та дата»

У графі зазначаються місцезнаходження (місце проживання) декларанта, дата заповнення декларації, прізвище, ініціали, посада особи – співробітника підприємства-декларанта, зазначеного в графі 14, проставляється її особистий підпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разі видачі його митницею), електронна адреса (за наявності).

Ц відомості завіряються печаткою організації-декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ.

Ця печатка також проставляється на вільному полі над верхньою графою 33 додаткових аркушів вантажної митної декларації та на кожному аркуші специфікації довільно форми, що використовується замість додаткових аркушів.


Список використаної літератури

1.         Бахрамов Ю. Организация внешнеэкономической деятельности. – СПб., 2000.

2.         Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – К.: Знання, 2000. – 305 с.

3.         Внешнеэкономическая деятельност: Учеб-практ. пособие: 2-е изд. /Е.Ф. Прокушев. – М.:, ЮНИТИ 1999.

4.         Внешнеэкономическая деятельность предприятия /Под ред. Л.Е. Стровского – М.: ЮНИТИ, 2001. 823 с.

5.         Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеэкономических операций: Учеб.-практ. пособие. – М: ЮНИТИ, 2000.

6.         Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» зі змінами і доповненнями від 4 жовтня 2001 p. №2761 – III.

7.         Інструкція Національного банку «Про безготівкові розрахунки в господарському оборот України», від 19 лютого 1998 року №7.

8.         Между народные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Красавиной.-М., 2000.

9.         Международные экономические отношения. Учебник. /Под общей ред. проф. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ, 2001.

10.       Мировая экономика. Учебник. /Под ред. д.э.н., проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002.

11.       Пебло М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. / Под ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресе, 1994. 496 с.


© 2011 Рефераты и курсовые работы